Všetko o nákupe

Tabuľka veľkostí

Pánske

 

S M L XL XXL XXXL
Obvod hrudníka (cm) 89 - 94 96,5 - 101,5 104 - 109 112 - 117 119,5 - 124,5 127 - 132
Obvod krku (cm) 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48

 

Dámske

  XXS XS S M L XL XXL XXXL
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
Europe 32 34 36 38 40 42 44 46

 

Detské

Vek 1 - 2 2 - 3 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 11 12 - 13 14 - 15
Výška (cm) 92 98 104 116 128 140 152 164

 

Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje kupujúceho v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám., s výnimkou spoločností, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne zrealizovanie objednávky – jedná sa predovšetkým o zasielateľské služby.

2. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

3. Osobné údaje sú od kupujúceho požadované len v rozsahu nevyhnutnom na evidenciu a správne zrealizovanie objednávok kupujúceho a evidenciu v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

Dodacie a platobné podmienky

Platobné podmienky

Cena uvedená pri každom produkte je konečná vrátane aktuálnej DPH v Eurách.
Prevádzkovateľ elektronického obchodu je platcom DPH. V prípade poskytnutých množstvových zliav sa tieto zaúčtujú v konečnej cene za objednávku.

Spoločnosť účtuje ku každej objednávke poštovné a balné v sume 3.50 €, pokiaľ nie je uvedené inak, bez ohľadu nato, či skutočné náklady prevyšujú alebo nedosahujú uvedenú čiastku.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar na Slovensku bude odoslaný najneskôr do 10 pracovných dní po dni obdržania objednávky Slovenskou poštou formou dobierky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte , žiadame tento pred prevzatím riadne prekontrolovať, či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a v cene, ktoré platia v deň odoslania objednávky a v súlade s obchodnými podmienkami.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa objednaný tovar uhradiť v platnej cene v čase odoslania objednávky a prevziať ho na pošte po doručení oznámenia o uložení zásielky do 18 kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia.

V prípade nedoručenia oznámenia, kupujúci bude osobne žiadať zásielku na svoje meno na prislúchajúcej pošte po 3 kalendárnych dňoch od dňa odoslania objednaného tovaru. Odoslanie bude potvrdené zaslaním emailovej správy na Vami udanú emailovú adresu v objednávke označené ako „ODOSLANÉ“.

Ak zásielka nebude prevzatá Kupujúcim a bude vrátená Slovenskou poštou predávajúcemu, predávajúci je oprávnený žiadať uhradenie nákladov, ktoré vynaložil na poskytnutie objednanej služby spojené s odoslaním zásielky v plnej výške od kupujúceho.

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ – predávajúci:

Prevádzkovateľom elektronického portálu a obchodu www.reklamne-tricko.sk je Jozef Grondžák

Sídlo: Medveďovej 10, 851 04 Bratislava
IČO: 1020211742
IČ DPH: SK SK1020211742
Bankové spojenie: Tatra Banka
Tel.: + 421 908 428 022
E-mail: info@reklamne-tričko.sk

Je platcom DPH.

Objednávateľ – ďalej len kupujúci:

Fyzická osoba, fyzická osoba ako podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby pre:

 • osobnú potrebu
 • obchodnú alebo podnikateľskú činnosť v rámci predmetu svojho podnikania

 

VZŤAH K INÝM PRÁVNYM PREDPISOM:

Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa pri zásielkovom predaji výrobkov alebo služieb vzťahujú v platnom znení:

a/ pre kupujúceho - fyzickú osobu, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu

 • Občiansky zákonník
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

b/ pre kupujúceho - fyzická osoba ako podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby pre obchodnú alebo podnikateľskú činnosť v rámci predmetu svojho podnikania.

 • Obchodný zákonník

 

1. Objednávka

Kúpno-predajná zmluva vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru a následným potvrdením prijatia Vašej objednávky.

Doporučuje sa skontrolovať všetky údaje Vašej objednávky pred jej odoslaním, a to najmä:

 • adresa odberateľa
 • telefónne a e-mailové spojenie
 • obsah nákupného košíka
 • prípadná poznámka k objednávke

 

2. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od odoslania objednávkového formuláru.

Storno objednávky musí mať následné náležitosti:

 • v predmete správy je kupujúci povinný uviesť slovo STORNO
 • v texte správy uviesť číslo objednávky a všetky údaje objednávky

 

3. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona číslo 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a pri zásielkovom predaji v platnom znení má kupujúci právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci je v takomto prípade povinný:

a/ oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu emailom

Pri úhrade za tovar formou dobierky bude suma vrátená poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.Po spätnom obdržaní a prekontrolovaní vráteného tovaru Vám ihneď vrátime zaplatenú sumu (suma za samotný tovar, nie poštovné náklady) najneskôr však v lehote stanovenej zákonom. Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej miere kupujúci.

b/ vrátiť tovar v originálnom a nepoškodenom, neporušenom balení s neporušeným zabezpečením na prvé otvorenie tovaru, tak ako bol prevzatý od predávajúceho a musí byť schopný ďalšieho predaja.

4. Reklamácie

Prevádzkovateľ elektronického obchodu poskytuje rovnaké podmienky pre uplatnenie reklamácie aké sú platné v ktorejkoľvek kamennej predajni v súlade s platným obchodným zákonníkom, resp. v súlade s občianskym zákonníkom a platnou legislatívou v SR. Na objednaný a zakúpený produkt poskytujeme záruku do doby trvanlivosti alebo podľa platných noriem, teda 2 roky od prijatia tovaru alebo služby, resp. vystavenia faktúry, ak nie je uvedené inak. Reklamácie budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od uplatnenia nároku na reklamáciu, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Za každý vrátený produkt Vám budú zaslané peniaze v plnej výške prevodom na Váš bankový účet, ktorý ste uviedli v reklamačnom formulári alebo poštovou peňažnou poukážkou na Vami uvedenú adresu. Poštovné a balné nie je možné refundovať.

5. Záverečné ustanovenie

Tieto Všeobecné podmienky nie sú viazané dobou platnosti a sú záväzné pre obe strany. V prípade zmien platia podmienky platné v momente odoslania objednávkového formuláru.