Dodacie a platobné podmienky

Platobné podmienky

Cena uvedená pri každom produkte je konečná vrátane aktuálnej DPH v Eurách.
Prevádzkovateľ elektronického obchodu je platcom DPH. V prípade poskytnutých množstvových zliav sa tieto zaúčtujú v konečnej cene za objednávku.

Spoločnosť účtuje ku každej objednávke poštovné a balné v sume 3.50 €, pokiaľ nie je uvedené inak, bez ohľadu nato, či skutočné náklady prevyšujú alebo nedosahujú uvedenú čiastku.

Dodacie podmienky

Objednaný tovar na Slovensku bude odoslaný najneskôr do 10 pracovných dní po dni obdržania objednávky Slovenskou poštou formou dobierky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte , žiadame tento pred prevzatím riadne prekontrolovať, či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a v cene, ktoré platia v deň odoslania objednávky a v súlade s obchodnými podmienkami.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa objednaný tovar uhradiť v platnej cene v čase odoslania objednávky a prevziať ho na pošte po doručení oznámenia o uložení zásielky do 18 kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia.

V prípade nedoručenia oznámenia, kupujúci bude osobne žiadať zásielku na svoje meno na prislúchajúcej pošte po 3 kalendárnych dňoch od dňa odoslania objednaného tovaru. Odoslanie bude potvrdené zaslaním emailovej správy na Vami udanú emailovú adresu v objednávke označené ako „ODOSLANÉ“.

Ak zásielka nebude prevzatá Kupujúcim a bude vrátená Slovenskou poštou predávajúcemu, predávajúci je oprávnený žiadať uhradenie nákladov, ktoré vynaložil na poskytnutie objednanej služby spojené s odoslaním zásielky v plnej výške od kupujúceho.