Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje kupujúceho v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám., s výnimkou spoločností, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne zrealizovanie objednávky – jedná sa predovšetkým o zasielateľské služby.

2. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

3. Osobné údaje sú od kupujúceho požadované len v rozsahu nevyhnutnom na evidenciu a správne zrealizovanie objednávok kupujúceho a evidenciu v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.